Team
EXECUTIVE
MANAGEMENT

Gennadii Shabas

Roman Ryzhov

Oleksandr Sharygin

Oleksandr Ivchenko

Roman Samofalov

Іllia Plakhuta

SCIENTISTS

Sergey Alba

DOCTORS/PHARMACOLOGISTS

Dmytro Isaiev

Vitalii Usenko

VETERANS

Vyacheslav Zhukov

Sviatoslav Prokhorov

TEAM

Taras Ratushnyi

Olga Tkachenko

Olesia Savelieva

JOIN OUR ASSOCIATION

Monthly membership fee 200 UAH.